zebranie 1200x480 - Style uczenia się

Style uczenia się

Styl uczenia się nie jest naszą zdolnością, lecz sposobem, w jaki wolimy się uczyć.

Wśród nas są: aktywiści, refleksyjni, teoretycy i pragmatycy. Ucząc się zgodnie ze swoim stylem (czyli tak, jak preferuje nasz mózg), zwiększamy szanse na osiąganie wyższych zdolności.

Aktywiści lubią działanie :

 • lubią władzę i kontrolę, możliwość decydowania
 • są „aktorami” a nie obserwatorami.
 • lubią prowadzić innych
 • lubią głębokie doświadczenia związane z podejmowaniem ryzyka
 • nie lubią bierności ani zadań wymagających przestrzegania porządku

Podczas zająć preferują :

 • gry i symulacje
 • pracę w grupach
 • rozwiązywanie problemów
 • wywiady
 • studium przypadków
 • wizyty
 • zajęcia praktyczne
 • korzystanie z urządzeń technicznych
 • twórcze działanie
 • zadania otwarte
 • dokonywanie prezentacji
 • mieć wybór
 • samodzielnie odkrywać prawdę
 • odgrywać role

 

Refleksyjni lubią retrospekcję :

 • lubią mieć czas do namysłu i na podjęcie decyzji
 • przywiązują wagę do szczegółów
 • potrzebują czasu i okazji do wymiany poglądów
 • nie lubią bardzo uporządkowanych zadań
 • nie lubią symulacji, w których nie mają czasu na myślenie

Podczas zająć preferują :

 • pokazy
 • samoocenę
 • oglądanie scenek z odgrywaniem ról
 • uczenie się z doświadczenia
 • powtórzenia
 • czytanie
 • przysłuchiwanie się debacie
 • ocenę i analizę filmów
 • dyskusję (refleksyjną)
 • badanie dowodów

Teoretycy lubią idee :

 • lubią teorie, modele, koncepcje, systemy.
 • preferują myślenie abstrakcyjne
 • lubią dociekliwe pytania i intelektualny krytycyzm
 • preferują logiczne, systematyczne i obiektywne podejście
 • nie lubią aktywności nieuporządkowanej, z pozoru bezcelowej
 • nie lubią zagłębiania się w uczucia

Podczas zająć preferują :

 • tłumaczenie idei.
 • korzystanie z idei w celach krytycznych
 • zadania zamknięte i uporządkowane testy
 • wyrażanie swoich idei
 • dyskusje(teoretyczne)
 • zadania oparte na ideach
 • poświęcanie uwagi szczegółom
 • pytania teoretyczne takie jak: „co by się stało, gdyby?”
 • pracę teoretyczną
 • debaty

 

Pragmatycy (praktycy) lubią widzieć sens :

 • lubią działania związane z przyszłym zawodem, czyli praktycznymi umiejętnościami.

Podczas zająć preferują :

 • studia przypadków i przykłady
 • pokazy i ćwiczenia umiejętności praktycznych
 • zajęcia związane z zawodem
 • symulacje
 • pracę projektową
 • zajęcia i pytania praktyczne
 • odgrywanie ról
 • realistyczne rozwiązania problemów
 • wizyty
 • stosowanie teorii w praktyce.

 

Nie ma dobrych i złych stylów uczenia się. Każdy styl ma swoje wady i zalety w zależności od zadania. Ludzie, którzy ze względu na swój styl poznawczy gorzej radzą sobie w sytuacjach jednego typu, lepiej radzą sobie w innych sytuacjach.

opracowane na podstawie: “Uczenie się dorosłych – Cykl Kolba ” I. Kazimierska, I. Lachowicz, L. Piotrowska., Wyd.ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji), Warszawa 2014

Dodaj komentarz