Współpraca z trudnym klientem

SYMBOL SZKOLENIA : MZ-WTK

moduł 6 modułów tematycznych

zegar 30 godzin nauki

poziom Poziom podstawowy

klucz szkolenie zamknięte dostęp w terminie szkolenia

e-learning Szkolenie online

SKU: course-106 Kategoria:

Opis

Szkolenie Współpraca z trudnym klientem skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się obsługą klienta i chcą poprawić swoją efektywność w kontakcie z trudnym klientem. Kurs szczególnie polecany tym osobom, które bardzo emocjonalnie podchodzą do sytuacji konfliktowych, tracą pewność siebie lub reagują agresją na atak klienta.

W programie szkolenia :

 • MODUŁ I – Typologia klientów i ich oczekiwania
 • MODUŁ II – Efektywna komunikacja z klientem
 • MODUŁ III – Techniki wywierania wpływu
 • MODUŁ IV – Asertywność i kontrola emocji
 • MODUŁ V – Metody radzenia sobie ze stresem
 • MODUŁ VI – Kształtowanie wizerunku firmy

Metody pracy na szkoleniu :

 • wprowadzenie teorii i podstawowych zasad
 • rozwiązywanie zadań z obsługi klienta
 • ćwiczenia z teorii i sytuacji praktycznych
 • ćwiczenia wspomagające naukę
 • materiały dodatkowe
 • testy sprawdzające wiedzę
 • wsparcie nauczyciela prowadzącego szkolenie
Współpraca z trudnym klientem - Współpraca z trudnym klientem