500,00  z vat

Język angielski MATURA

SYMBOL KURSU : ANGKM

moduł 6 modułów tematycznych

zegar 120 godzin nauki

poziom Poziom podstawowy i rozszerzony

klucz 7 miesięcy dostępu

e-learning Kurs online

TERMIN KURSU : 1 październik 2024r. – 30 kwiecień 2025r.

Opis

Kurs z języka angielskiego na poziomie podstawowym z rozszerzeniem przeznaczony dla osób przygotowujących się do zdania Egzaminu Maturalnego CKE wg nowej podstawy programowej MEN dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Zajęcia odbywają się on-line pod nadzorem nauczyciela prowadzącego na platformie e-learningowej www.szkolyparva.edu.pl

Słuchacze mają dostęp do treści kursu bez limitu czasowego aż do ukończenia kursu.

Kup kurs a login i hasło do naszego kursu otrzymasz pocztą e-mail.

W programie kursu:

Matura PISEMNA

 • MODUŁ I – LISTENING – Rozumienie ze słuchu
 • MODUŁ II – READING – Rozumienie tekstów pisanych
 • MODUŁ III – GRAMMAR – Znajomość gramatyki
 • MODUŁ IV – WRITING – Wypowiedź pisemna

Matura USTNA

 • MODUŁ V – SPEAKING – Wypowiedź ustna
 • MODUŁ VI – VOCABULARY – Słownictwo maturalne
Metody pracy na kursie
(część pisemna) :
 • powtórka zagadnień gramatycznych
 • nauka pisania tekstu użytkowego wg kryteriów CKE
 • nauka rozwiązywania testów sprawdzających czytanie i słuchanie ze zrozumieniem
 • rozwiązywanie wszystkich typów zadań maturalnych
 • nauka pisania krótkiej wypowiedzi wg wskazówek (list, ogłoszenie, zaproszenie, e-mail, post)
 • ćwiczenia wspomagające, materiały dodatkowe i multimedialne (animacje, krótkie filmy, ekrany interaktywne)
 • testy sprawdzające wiedzę – kończące każdy moduł nauki na kursie
 • zadania maturalne CKE ze wskazówkami i przykładowymi rozwiązaniami
 • omówienie struktury i zasad egzaminu pisemnego
 • strategie zdawania egzaminu pisemnego
 • wsparcie nauczyciela on-line
 • wideoczaty na żywo z nauczycielem prowadzącym
Metody pracy
(część ustna) :
 • powtórka słownictwa z 15 grup tematycznych
 • opisywanie ilustracji
 • ćwiczenie rozmów i dialogów sterowanych
 • szlifowanie kompozycji, płynności i poprawności wypowiedzi
 • nadzór nauczyciela on-line
 • omówienie struktury i zasad egzaminu ustnego,
 • strategie zdawania egzaminu ustnego
 • wsparcie nauczyciela on-line
 • wideoczaty na żywo z nauczycielem prowadzącym
 
Podczas kursu nauczysz się:
 • rozwiązywać zadania ze słuchu,
 • rozwiązywać zadania typu: prawda/fałsz, wielokrotnego wyboru, na dobieranie
 • wypowiadać się w określonej formie pisemnej z zachowaniem limitu słów wg kryteriów CKE
 • unikać typowych błędów egzaminacyjnych
 • stosować strategie egzaminacyjne
 • opisywać ilustracje, porównywać obrazy i zestawiać motywy przewodnie
 • wyrażać i uzasadniać własną opinię na ważne społecznie tematy
 • wyrażać myśli w formie opisowej w przypadku nieznajomości słownictwa
 • reagować na pytania egzaminatora
Język angielski MATURA - Język angielski MATURA