POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

Korzystając z serwisu internetowego www.szkolyparva.edu.pl (dalej: Serwis) i związanego z nim sklepu internetowego www.szkolyparva.edu.pl/sklep/ (dalej: Sklep) użytkownik akceptuje poniższe zasady polityki prywatności.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu i Sklepu jest firma SZKOŁY PARVA Kursy-szkolenia Elwira Talarczyk, ul.Jana Heweliusza 11 lok.819, 80-890 Gdańsk, NIP 5242116298, właściciel Serwisu i Sklepu, zwana dalej „SZKOŁY PARVA”.

Wszelkie pytania można kierować na adres: szkolyparva@onet.pl

Dane Osobowe

W czasie korzystania z Serwisu i Sklepu użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb usługi, z której użytkownik zamierza skorzystać. Podanie danych obowiązkowych pozostaje dobrowolne, lecz niezbędne w celu świadczenia usług Serwisu i Sklepu.

Dane osobowe zbierane są w następujących celach:

 • świadczenie usług Serwisu i Sklepu – wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym Serwisu i przy złożeniu zamówienia w Sklepie, będą przetwarzane przez SZKOŁY PARVA w celu realizacji zamówionych usług;
 • założenie konta użytkownika na stronie Serwisu lub Sklepu – wszelkie dane podane przez Użytkownika przy założeniu konta, zapisania się do newslettera, zapisania się na webinar, będą przetwarzane przez SZKOŁY PARVA w celu realizacji zamówionych usług;
 • przesyłanie zamówionych informacji handlowych – przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.104);
 • udostępnianie firmom grupy SZKOŁY PARVA – wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika Serwisu i Sklepu;
 • złożenie reklamacji, odstąpienie od umowy, dochodzenie roszczeń – w przypadku korzystania z Serwisu lub Sklepu w sposób niezgody z przepisami prawa oraz Regulaminem.

SZKOŁY PARVA przetwarzają dane osobowe zawierające następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres stałego wykonywania działalności gospodarczej, nazwa firmy, numer NIP, adres IP.

SZKOŁY PARVA zapewniają przetwarzanie danych osobowych Użytkowników zgodnie z RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwaną dalej „ustawą”, oraz stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

SZKOŁY PARVA nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają pozyskanych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, poza wskazanymi wyżej podmiotami, chyba że dzieje się to za wyraźną odrębną zgodą użytkowników lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Użytkownik na podstawie RODO i ustawy o ochronie danych osobowych ma możliwość wykonywania przysługujących mu praw, w tym ma:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez przesłanie odpowiedniego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej – szkolyparva@onet.pl
Jawne Dane Osobowe

Niektóre dane osobowe, podane przy okazji korzystania z części usług, za zgodą użytkownika i w wyniku jego aktywności mogą być ogólnie dostępne na stronach Serwisu i Sklepu dla innych użytkowników. SZKOŁY PARVA nie mają wpływu na przetwarzanie i wykorzystanie tych danych przez innych użytkowników Internetu i nie ponoszą odpowiedzialności z tego tytułu.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie w Serwisie i w Sklepie, ale dotyczące usług i produktów nieobsługiwanych przez SZKOŁY PARVA nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Serwisu i Sklepu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. SZKOŁY PARVA wykorzystują cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. w celu optymalizacji naszych stron internetowych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, co nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z Serwisu i Sklepu.

Inne postanowienia dotyczące ochrony prywatności

SZKOŁY PARVA nie odpowiadają za politykę ochrony prywatności serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na innych stronach internetowych, zarówno tych dostępnych dzięki odnośnikom umieszczonym w Serwisie i Sklepie, jak i tych, które umieszczają odnośniki do Serwisu i Sklepu.

Wyłączenie odpowiedzialności

W przypadku braku odmiennych uregulowań w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa lub w regulaminie danej usługi, SZKOŁY PARVA nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkowników ani osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, związanych z korzystaniem z Serwisu i Sklepu.

Zmiany

SZKOŁY PARVA jako właściciel Serwisu i Sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzania wymaganych przez powszechnie obowiązujące prawo zmian w Polityce Prywatności. Zmiany będą publikowane na stronach Serwisu i Sklepu z miesięcznym wyprzedzeniem. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Serwis i Sklep obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.