500,00  z vat

Język polski MATURA

SYMBOL KURSU : POLKM

moduł 12 modułów tematycznych

zegar 120 godzin nauki

poziom Poziom podstawowy i rozszerzony

klucz 8 miesięcy dostępu

e-learning Kurs online

TERMIN KURSU : 1 wrzesień 2023r. – 30 kwiecień 2024r.

Opis

Kurs z języka polskiego na poziomie podstawowym z rozszerzeniem przeznaczony dla słuchaczy przygotowujących się do zdania Egzaminu Maturalnego CKE wg nowej podstawy programowej MEN dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Zajęcia odbywają się on-line pod nadzorem nauczyciela prowadzącego na platformie e-learningowej  www.szkolyparva.edu.pl
Słuchacze mają dostęp do treści kursu bez limitu czasowego aż do ukończenia kursu.

Kup kurs a login i hasło do naszego kursu otrzymasz pocztą e-mail.

W programie kursu:

MATURA PISEMNA

 • MODUŁ I – CZYTANIE ze zrozumieniem
 • MODUŁ II – STRESZCZENIE logiczne
 • MODUŁ III – NAUKA o języku
 • MODUŁ IV – ROZPRAWKA z tezą
 • MODUŁ V – ROZPRAWKA z hipotezą
 • MODUŁ VI – INTERPRETACJA wiersza
 • MODUŁ VII – ŚRODKI STYLISTYCZNE w wierszu
 • MODUŁ VIII – RODZAJE liryki

MATURA USTNA

 • MODUŁ IX – STRUKTURA egzaminu ustnego
 • MODUŁ X – EPOKI literackie
 • MODUŁ XI – MOTYWY literackie
 • MODUŁ XII – Wypowiedź USTNA (odpowiedź na pytanie jawne z listy pytań CKE)
 
Metody pracy na kursie
(część pisemna) :
 • powtórka podstawowych zagadnień z teorii literatury i nauki o języku
 • nauka pisania streszczenia logicznego wg kryteriów CKE
 • nauka rozwiązywania zadań sprawdzających czytanie ze zrozumieniem
 • rozwiązywanie wszystkich typów zadań maturalnych
 • nauka pisania rozprawki z tezą i interpretacji wiersza (na poziomie podstawowym)
 • nauka pisania rozprawki z hipotezą i interpretacji porównawczej (na poziomie rozszerzonym)
 • powtórka podstawowych środków stylistycznych i rodzajów liryki
 • ćwiczenia wspomagające, materiały dodatkowe i multimedialne (animacje, krótkie filmy, ekrany interaktywne)
 • testy sprawdzające wiedzę
 • zadania maturalne CKE ze wskazówkami i przykładowymi rozwiązaniami
 • omówienie struktury i zasad egzaminu pisemnego
 • strategie zdawania egzaminu pisemnego
 • wsparcie nauczyciela on-line
 • wideoczaty na żywo z nauczycielem prowadzącym
Metody pracy
(część ustna) :
 • powtórka motywów i epok literackich
 • szlifowanie kompozycji, płynności i poprawności wypowiedzi
 • nadzór nauczyciela on-line
 • omówienie struktury i zasad egzaminu ustnego,
 • strategie zdawania egzaminu ustnego
 • wsparcie nauczyciela on-line
 • wideoczaty na żywo z nauczycielem prowadzącym
 
Podczas kursu nauczysz się:
 • rozwiązywać zadania otwarte i zamknięte
 • wypowiadać się pisemnie w określonej formie z zachowanym limitem słów wg kryteriów CKE
 • unikać typowych błędów egzaminacyjnych
 • stosować strategie egzaminacyjne
 • opisywać ilustracje, porównywać obrazy, teksty i zestawiać motywy przewodnie
 • wyrażać i uzasadniać własną opinię na wskazane na egzaminie tematy
 • reagować na pytania egzaminatora
Język polski MATURA - Język polski MATURA