500,00  z vat

Kurs Matematyka MATURA

SYMBOL KURSU: MATKM

moduł 10 modułów tematycznych

zegar 100 godzin nauki

poziom Poziom podstawowy i rozszerzony

klucz 8 miesięcy dostępu

e-learning Kurs online

TERMIN KURSU : 1 wrzesień 2023r. – 30 kwiecień 2024r.

Opis

Kurs z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym przeznaczony dla osób przygotowujących się do zdania Egzaminu Maturalnego wg nowej podstawy programowej MEN dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Zajęcia odbywają się on-line pod nadzorem nauczyciela prowadzącego na platformie e-learningowej www.szkolyparva.edu.pl
Słuchacze mają dostęp do treści kursu bez limitu czasowego aż do ukończenia kursu.

Kup kurs a login i hasło do naszego kursu otrzymasz pocztą e-mail.

W programie kursu :

 • MODUŁ I – LICZBY RZECZYWISTE I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
 • MODUŁ II – RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI
 • MODUŁ III – FUNKCJE
 • MODUŁ IV – WIELOMIANY I WYRAŻENIA WYMIERNE
 • MODUŁ V – CIĄGI LICZBOWE
 • MODUŁ VI – TRYGONOMETRIA
 • MODUŁ VII – PLANIMETRIA
 • MODUŁ VIII – GEOMETRIA NA PŁASZCZYŹNIE
 • MODUŁ IX – STEREOMETRIA
 • MODUŁ X – RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I KOMBINATORYKA

Metody pracy na kursie :

 • powtórka podstawowych definicji , twierdzeń i praw z działów matematyki określonych w wymaganiach CKE
 • rozwiązywanie wszystkich typów zadań maturalnych
 • ćwiczenie praktycznych umiejętności maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • ćwiczenia wspomagające, materiały dodatkowe i multimedialne (animacje, krótkie filmy, ekrany interaktywne)
 • testy sprawdzające wiedzę – kończące każdy moduł nauki na kursie
 • zadania maturalne CKE ze wskazówkami i przykładowymi rozwiązaniami
 • omówienie struktury i zasad egzaminu pisemnego
 • strategie zdawania egzaminu pisemnego
 • wideoczaty na żywo z nauczycielem prowadzącym

Podczas kursu nauczysz się :

 • rozwiązywać zadania otwarte i zamknięte
 • analizować i interpretować zadania, tabele, diagramy i wykresy
 • stosować właściwe definicje i twierdzenia do rozwiązywania problemów
 • analizować i interpretować otrzymane wyniki obliczeń
 • jasno i poprawnie formułować wnioski z wyniku obliczeń
 • przeprowadzać dowody i twierdzenia
 • przedstawiać matematyczny sposób rozumowania
 • strategii rozwiązywania zadań i unikania typowych błędów egzaminacyjnych
Matematyka MATURA - Matematyka MATURA