500,00  z vat

Geografia MATURA

SYMBOL KURSU : GEOKM

moduł 10 modułów tematycznych

zegar 100 godzin nauki

poziom Poziom rozszerzony

klucz 7 miesięcy dostępu

e-learning Kurs online

TERMIN KURSU : 1 październik 2024r. – 30 kwiecień 2025r.

Opis

Kurs z geografii na poziomie rozszerzonym przeznaczony dla osób przygotowujących się do zdania Egzaminu Maturalnego CKE wg nowej podstawy programowej MEN dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
 
Zajęcia odbywają się on-line pod nadzorem nauczyciela prowadzącego na platformie e-learningowej www.szkolyparva.edu.pl
Słuchacze mają dostęp do treści kursu bez limitu czasowego aż do ukończenia kursu.
 
Kup kurs a login i hasło do naszego kursu otrzymasz pocztą e-mail.

W programie kursu :

 • MODUŁ I – MAPA
 • MODUŁ II – ASTRONOMIA
 • MODUŁ III – KLIMATOLOGIA
 • MODUŁ IV – HYDROLOGIA
 • MODUŁ V – GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA
 • MODUŁ VI – OCHRONA ŚRODOWISKA I BIOGEOGRAFIA
 • MODUŁ VII – DEMOGRAFIA I GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
 • MODUŁ VIII – ROLNICTWO I PRZEMYSŁ
 • MODUŁ IX – USŁUGI I GEOGRAFIA POLITYCZNA
 • MODUŁ X – GEOGRAFIA POLSKI

Metody pracy na kursie :

  • rozwiązywanie zadań maturalnych (analiza polecenia + strategie + praktyka)
  • ćwiczenie praktycznych umiejętności maturalnych na poziomie rozszerzonym
  • ćwiczenia wspomagające naukę,
  • materiały dodatkowe (mapy, wykresy, slajdy)
  • materiały multimedialne (animacje, krótkie filmy, ekrany interaktywne)
  • testy sprawdzające wiedzę – kończące każdy moduł nauki na kursie
  • zadania maturalne CKE ze wskazówkami i przykładowymi rozwiązaniami
  • omówienie struktury i zasad egzaminu pisemnego
  • strategie zdawania egzaminu pisemnego
  • wsparcie nauczyciela on-line
  • wideoczaty na żywo z nauczycielem prowadzącym

  Podczas kursu nauczysz się :

  • rozwiązywać zadania otwarte i zamknięte
  • analizować i interpretować zadania, tabele, diagramy i wykresy
  • stosować właściwe definicje i twierdzenia do rozwiązywania problemów
  • analizować i interpretować otrzymane wyniki obliczeń
  • jasno i poprawnie formułować wnioski z obrazów i wyniku obliczeń
  • przedstawiać geograficzny sposób rozumowania
  • strategii rozwiązywania zadań i unikania typowych błędów egzaminacyjnych
  Geografia MATURA - Geografia MATURA