650,00  z vat

Geografia MATURA

SYMBOL KURSU : GEOKM

moduł 10 modułów tematycznych

zegar 100 godzin nauki

poziom Poziom rozszerzony

klucz 8 miesięcy dostępu

e-learning Kurs online

TERMIN KURSU : 1 październik 2021r. – 30 kwiecień 2022r.

Opis

Kurs z geografii na poziomie rozszerzonym przeznaczony dla osób przygotowujących się do zdania Egzaminu Maturalnego CKE wg nowej podstawy programowej MEN dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
 
Zajęcia odbywają się on-line pod nadzorem nauczyciela prowadzącego na platformie e-learningowej www.szkolyparva.edu.pl
Słuchacze mają dostęp do treści kursu bez limitu czasowego aż do ukończenia kursu.
 
Kup kurs a login i hasło do naszego kursu otrzymasz pocztą e-mail.

W programie kursu :

 • MODUŁ I – MAPA
 • MODUŁ II – ASTRONOMIA
 • MODUŁ III – KLIMATOLOGIA
 • MODUŁ IV – HYDROLOGIA
 • MODUŁ V – GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA
 • MODUŁ VI – OCHRONA ŚRODOWISKA I BIOGEOGRAFIA
 • MODUŁ VII – DEMOGRAFIA I GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
 • MODUŁ VIII – ROLNICTWO I PRZEMYSŁ
 • MODUŁ IX – USŁUGI I GEOGRAFIA POLITYCZNA
 • MODUŁ X – GEOGRAFIA POLSKI

Metody pracy na kursie :

  • rozwiązywanie zadań maturalnych (analiza polecenia + strategie + praktyka)
  • ćwiczenie praktycznych umiejętności maturalnych na poziomie rozszerzonym
  • ćwiczenia wspomagające naukę,
  • materiały dodatkowe (mapy, wykresy, slajdy)
  • materiały multimedialne (animacje, krótkie filmy, ekrany interaktywne)
  • testy sprawdzające wiedzę – kończące każdy moduł nauki na kursie
  • zadania maturalne CKE ze wskazówkami i przykładowymi rozwiązaniami
  • omówienie struktury i zasad egzaminu pisemnego
  • strategie zdawania egzaminu pisemnego
  • wsparcie nauczyciela on-line
  • wideoczaty na żywo z nauczycielem prowadzącym

  Podczas kursu nauczysz się:

  • odczytywać informacje z materiałów źródłowych (map, tabel, wykresów i in.)
  • analizować i interpretować zadania, tabele, diagramy i wykresy
  • uzyskiwać i wykorzystywać zdobyte informacje do rozwiązywania zadań
  • oceniać zjawiska i tworzyć prognozy na podstawie posiadanych wiadomości
  • formułować wniosków dotyczące powiązań i zależności w systemie człowiek-przyroda-gospodarka
  • integrować wiedzę z różnych dziedzin nauki (tj. biologia, chemia, fizyka, matematyka)
  • korzystać ze znanych wzorów i rozwiązywać zadania geograficzne otwarte i zamknięte
  • stosować właściwe definicje i własną wiedzę do rozwiązywania problemów
  • analizować i interpretować otrzymane wyniki obliczeń
  • jasno i poprawnie formułować wnioski z wyniku obliczeń
  • przedstawiać geograficzny sposób rozumowania
  • stosować strategie rozwiązywania zadań i unikać typowych błędów egzaminacyjnych
  • powtórzysz definicje zdarzeń, zjawisk i procesów geograficznych
  • powtórzysz terminologię, prawidłowości, teorię i definicje geograficzne określone w wymaganiach CKE
  Geografia MATURA - Geografia MATURA