fotoomnia Wypelnianie Wniosku 9057 1200x480 - NIP i już wszystko wiadomo

NIP i już wszystko wiadomo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) składa się z 10 cyfr i służy do identyfikacji podatników w Polsce. NIP przypisany jest do firmy lub przedsiębiorcy.

Każda z 10 cyfr w numerze NIP ma swoje znaczenie. Można je podzielić następująco:

UUULLLLLLK

UUU – te 3 cyfry oznaczają Urząd Skarbowy, w którym podatnik jest zarejestrowany 

LLLLLL – to cyfry losowe

K – ostatnia to cyfra jest cyfra kontrolna, wyliczana za pomocą specjalnego algorytmu.

NIP nadawany jest bezpłatnie:

  • z urzędu (przez naczelnika urzędu skarbowego) – dla osób, które podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Osoby te w ramach wniosku CEIDG składają wniosek o nadanie NIP,

  • na wniosek – dla osób, które nie podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Osoby te muszą złożyć osobny wniosek o nadanie numeru identyfikacji podatkowej do urzędu skarbowego.

NIP Europejski

Jeśli polski przedsiębiorca chce dokonywać transakcji nie tylko na terenie kraju, lecz także wewnątrz całej wspólnoty, musi posiadać NIP-UE. Żeby go uzyskać, należy złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o nadanie numeru NIP EU.

Ten numer różni się od krajowego NIP-u tylko i wyłącznie tym, że poprzedzają go litery „PL”. Jest on więc wciąż dziesięciocyfrowy i otrzymuje następującą formę:

PLUUULLLLLLK

NIP jest nadawany na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Te dane są przypisane do konkretnego numeru NIP.

Numeru NIP nie można zmienić, jednak gdy dane podane w zgłoszeniu identyfikacyjnym zmieniają się, trzeba je zaktualizować w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

opracowane na podstawie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001406 ; https://interviewme.pl/blog/nip

Dodaj komentarz