pdf - Magia plików PDF

Magia plików PDF

Plik z rozszerzeniem .pdf to przenośny plik dokumentów czyli (ang.) Portable Document Format (PDF). Pliki PDF są zwykle używane do rozpowszechniania dokumentów tylko do odczytu, które zachowują układ strony. Są one powszechnie używane w przypadku dokumentów, takich jak podręczniki użytkownika, eBooki, formularze wniosków, zeskanowane dokumenty itp.

PDF24Tools to program do edytowania, obróbki i tworzenia plików PDF (z plików graficznych, tekstowych oraz Web CAMS). Program ma łatwy intuicyjny interface. Jest dostępny online za darmo i działa na stronie:

https://tools.pdf24.org/pl/

Nie wymaga żadnych dodatkowych wtyczek lub aplikacji pokroju Adobe Acrobat czy Distiller. Narzędzie dostarcza zestaw ponad 20 rozmaitych funkcji umożliwiających efektywne modyfikowanie wielu PDF jednocześnie.

Oprócz operowania wspomnianymi narzędziami użytkownik może je również dostosowywać do swoich własnych potrzeb, a nawet tworzyć nowe, które w przyszłości jeszcze bardziej usprawnią pracę. PDF-Tools łączy w sobie PDF-XChange Editor do wizualnej obróbki plików PDF oraz wirtualną drukarkę PDF-XChange Lite.

PDF24tools - Magia plików PDF

Najważniejsze cechy i funkcje:

 • Zestaw ponad 20 narzędzi, które można modyfikować tak, by spełniały indywidualne oczekiwania,
 • Możliwość tworzenia swoich własnych narzędzi do przetwarzania wsadowego,
 • Konwersja plików do PDF obsługiwane są dokumenty tekstowe MS Office, grafika rastrowa, pliki XPS itp.
 • Skanowanie do PDF – program pozwala na bezpośredni zapis skanowanych plików do formatu PDF,
 • Łączenie i dzielenie PDF – system automatycznego dzielenia i łączenia wielu dokumentów w jeden,
 • Dodawanie/usuwanie numeracji Bates’a – numeracja ta wspomaga indeksowanie oraz późniejsze odzyskiwanie dokumentów,
 • Dodawanie/usuwanie nagłówków oraz stopek – szczególnie przydatne, gdy dokument zawiera datę, automatyczne numerowanie stron, tytuł, dane autora itp.
 • Dodawanie/usuwanie poszczególnych stron – pozwala na zmianę tła ze standardowego na graficzne,
 • Dodawanie/usuwanie znaków wodnych – obsługiwane są znaki wodne w formie tekstu lub grafiki,
 • Konwersja do PDF/A – format użyteczny w razie konieczności archiwizowania i przechowywania plików przez dłuższy czas,
 • Przycinanie stron – możliwość wprowadzania modyfikacji jak przycinanie marginesów itp.,
 • Zmiana rozmiaru stron – znajdzie zastosowanie w przypadku konieczności skalowania stron,
 • Obracanie stron – rotacja co 90 stopni w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara oraz odwrotnie,
 • Wyodrębnianie stron – funkcja pozwalająca na wyodrębnienie określonego przez użytkownika zakresu stron dokumentu, które można zapisać w postaci osobnego pliku,
 • Wyodrębnianie plików graficznych – możliwość zapisu wybranych obrazów będących składnikiem PDF,
 • Wsparcie OCR – wykrywanie warstwy tekstowej w plikach PDF i przekształcanie jej do postaci wyszukiwalnej,
 • Optymalizacja PDF – program posiada zaawansowane algorytmy redukujące rozmiar plików,
 • Eksportowanie PDF do plików graficznych – obsługiwane są takie formaty jak JPEG, PNG, TIFF itp.,
 • Zmiana właściwości dokumentów – możliwość modyfikacji danych autora, tematu, słów kluczowych itp.,
 • Zabezpieczanie za pomocą hasła,
 • Dodawanie/usuwanie podpisów cyfrowych,
 • Dodawanie znaczników czasowych,
 • Zabezpieczanie PDF za pomocą dodatkowych certyfikatów

opracowane na podstawie: https://tools.pdf24.org/pl/ ; https://www.instalki.pl

Dodaj komentarz