Pismo kaligraficzne 900x480 - iKOREKTOR - sprawdzanie pisowni

iKOREKTOR - sprawdzanie pisowni

iKorektor to internetowe narzędzie do sprawdzania polskiej pisowni.

Użytkownik wpisuje treść w okienku “Tekst do korekty”. Tekst w języku polskim sprawdzany jest pod kątem rozmaitych błędów językowych, takich jak :

 • błędy ortograficzne,
 • błędy gramatyczne,
 • błędy typograficzne,
 • literówki itp.

Program wykrywa także braki i uzupełnia polskie znaki diakrytyczne, wstawia też przecinki zgodnie z zasadami interpunkcji. Znalezione błędy poprawiane są automatycznie lub jedynie oznaczane z podaniem propozycji korekt do samodzielnego wyboru. Poprawiona treść ukazuje się w okienku “Tekst poprawiony”.

Wygląd strony:

Obraz 1 iKorektor 1024x312 - iKOREKTOR - sprawdzanie pisowni

Błędy po korekcie oznaczane są kolorem (wyjaśnienie znaczenia kolorów znajduje się na stronie). Po najechaniu kursorem na oznaczone kolorem słowo, ukażą się dodatkowe komentarze wyjaśniające korektę.

To ciekawy i bardzo prosty w obsłudze program dostępny pod adresem:

https://ikorektor.pl/

Szczegółowy zakres działania korektora na wprowadzonym tekście to między innymi:

 • analiza interpunkcji, np. brakujący przecinek przed „ale”, „a”;
 • poprawa ortografii, np. „napewno”, „wogóle”;
 • poprawianie błędów gramatyki, np. „poszłem”, „w cudzysłowiu”;
 • korekta literówek, np. przestawionych liter w słowie lub wstawianie brakującej litery;
 • dodawanie „ogonków”, czyli brakujących polskich znaków diakrytycznych – tzw. spolszczenie;
 • wykrywanie niektórych błędów zależnych od kontekstu zdania, np. każe / karze;
 • usuwanie pleonazmów, np. „okres czasu”, „kontynuować dalej”;
 • poprawa typografii, np. zamiana dywizu (łącznika) na znak półpauzy (myślnika).

iKorektor przeznaczony jest dla każdego odbiorcy. Program w podstawowej wersji jest dostępny za darmo. Wersja rozszerzona z rozbudowaną funkcjonalnością jest płatna.

Dodatkowo dzięki specjalnemu pluginowi właściciele stron internetowych mogą w łatwy sposób rozszerzyć funkcjonalność serwisu o opcję prostej autokorekty tekstu w formularzach. Dla programistów, którzy chcą korzystać z narzędzia w aplikacjach, udostępniony został interfejs API.

iKorektor oferuje też ciekawy quiz z języka polskiego, który jest szczególnie pomocny dla uczniów.

opracowane na podstawie: https://ikorektor.pl/; https://sagomedia.pl

Dodaj komentarz