pokolenia Kopia 1024x480 - Tajemnica numeru PESEL

Tajemnica numeru PESEL

PESEL czyli numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności to 11-cyfrowy symbol numeryczny jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną.

Numer PESEL zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.

Każda z 11 cyfr w numerze PESEL ma swoje znaczenie. Można je podzielić następująco:

RRMMDDPPPPK

RR – to 2 ostanie cyfry roku urodzenia,

MM – to miesiąc urodzenia (zapoznaj się z sekcją  “Dlaczego osoby urodzone po 1999 roku mają inne oznaczenie miesiąca urodzenia”, która znajduje się poniżej),

DD – to dzień urodzenia,

PPPP – to liczba porządkowa oznaczająca płeć. U kobiety ostatnia cyfra tej liczby jest parzysta (0, 2, 4, 6, 8), a u mężczyzny – nieparzysta (1, 3, 5, 7, 9),

K – to cyfra kontrolna, która wyliczana jest za pomocą specjalnego algorytmu.

Przykład:

 • PESEL 810203PPP6K należy do kobiety, która urodziła się 3 lutego 1981 roku
 • PESEL 761115PPP3K należy do mężczyzny, który urodził się 15 listopada 1976 roku.

Dlaczego osoby urodzone po 1999 r mają inne oznaczenia miesiąca urodzenia?

Oznaczanie miesiąca urodzenia różni się dla różnych stuleci. Aby odróżnić od siebie numery PESEL z różnych stuleci przyjęto następującą metodę oznaczania miesiąca urodzenia:

 • stulecie 1900-1999
  styczeń (01), luty (02), marzec (03), kwiecień (04), maj (05), czerwiec (06),
  lipiec (07), sierpień (08), wrzesień (09), październik (10), listopad 11), grudzień (12)
 • stulecie 2000-2099
  styczeń (21), luty (22), marzec (23), kwiecień (24), maj (25), czerwiec (26),
  lipiec (27), sierpień (28), wrzesień (29), październik (30), listopad (31), grudzień (32)

Dlatego :

 • osoba urodzona 12 stycznia 1914 roku będzie miała PESEL 140112PPPPK,
 • osoba urodzona 12 stycznia 2014 roku będzie miała PESEL 142112PPPPK.

Dzięki tej metodzie dwie różne osoby na pewno nie będą posiadały tego samego numeru PESEL w tym samym czasie.

Numer PESEL nadaje Minister właściwy do spraw informatyzacji. Cudzoziemcy przebywający w Polsce również mogą dostać numer PESEL z urzędu.

źródło opracowania: https://www.gov.pl/web/gov/czym-jest-numer-pesel

Dodaj komentarz