KARTA ZAPISU - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KURSU

Wypełnioną kartę zapisu uczestnika należy przesłać na adres : szkolyparva@onet.pl

Click OŚWIADCZENIE SŁUCHACZA- RODO.pdf link to view the file.