REGULAMINY i OŚWIADCZENIA

Wypełnioną kartę zapisu uczestnika należy przesłać na adres : szkolyparva@onet.pl