Kurs Coaching zawodowy to przewodnik wiedzy przeznaczony dla osób, które chcą samodzielnie dokonać analizy własnych kompetencji zawodowych w kontekście planowanej zmiany pracy lub podjęcia starań o awans stanowiskowy.