Kursy MATURALNE

Kurs z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
przeznaczony dla słuchaczy przygotowujących się do zdania Egzaminu Maturalnego.


moduł2 moduły tematyczne

zegar120 godzin nauki

poziomPoziom średnio-zaawansowany

klucz8 miesięcy dostępu

e-learningKurs online


W programie :

MODUŁ I - MATURA PISEMNA

 • CZYTANIE ze zrozumieniem
 • STRESZCZENIE logiczne
 • NAUKA o języku
 • ROZPRAWKA z tezą
 • ROZPRAWKA z hipotezą
 • INTERPRETACJA wiersza
 • ŚRODKI STYLISTYCZNE w wierszu
 • RODZAJE liryki
MODUŁ II - MATURA USTNA

 • STRUKTURA egzaminu ustnego
 • EPOKI literackie
 • MOTYWY literackie
 • Wypowiedź USTNA w tym interpretacja tekstów LITERACKICH, IKONICZNYCH, JĘZYKOWYCH

  Metody pracy na kursie :

  • powtórka teorii i definicji
  • rozwiązywanie zadań maturalnych CKE
  • ćwiczenie praktycznych umiejętności maturalnych
  • ćwiczenia wspomagające naukę
  • materiały dodatkowe
  • testy sprawdzające wiedzę
  • wsparcie nauczyciela on-line

  Kurs z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym
  przeznaczony dla słuchaczy przygotowujących się do zdania Egzaminu Maturalnego.

  moduł10 modułów tematycznych

  klucz100 godzin nauki

  poziomPoziom średnio-zaawansowany

  klucz8 miesięcy dostępu

  e-learningKurs online


  W programie :

  • MODUŁ I – LICZBY RZECZYWISTE
  • MODUŁ II – WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
  • MODUŁ III – RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI
  • MODUŁ IV – FUNKCJE
  • MODUŁ V – CIĄGI LICZBOWE
  • MODUŁ VI – TRYGONOMETRIA
  • MODUŁ VII – PLANIMETRIA
  • MODUŁ VIII – GEOMETRIA NA PŁASZCZYŹNIE
  • MODUŁ IX – STEREOMETRIA
  • MODUŁ X – RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I KOMBINATORYKA

   Metody pracy na kursie :

   • powtórka teorii i definicji
   • rozwiązywanie zadań maturalnych CKE
   • ćwiczenie praktycznych umiejętności maturalnych
   • ćwiczenia wspomagające naukę
   • materiały dodatkowe
   • testy sprawdzające wiedzę
   • wsparcie nauczyciela on-line

   Kurs z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
   przeznaczony dla słuchaczy przygotowujących się do zdania Egzaminu Maturalnego.


   moduł2 moduły tematyczne

   zegar120 godzin nauki

   poziomPoziom średnio-zaawansowany

   klucz8 miesięcy dostępu

   e-learningKurs online


   W programie :

   MODUŁ I - Matura PISEMNA

   • LISTENING - Rozumienie ze słuchu
   • READING - Rozumienie tekstów pisanych
   • GRAMMAR - Znajomość gramatyki
   • WRITING - Wypowiedź pisemna

   MODUŁ II - Matura USTNA

   • SPEAKING - Wypowiedź ustna
   • VOCABULARY - Słownictwo maturalne

   Metody pracy na kursie:

   • powtórka teorii i definicji
   • rozwiązywanie zadań maturalnych CKE
   • ćwiczenie praktycznych umiejętności maturalnych
   • ćwiczenia wspomagające naukę
   • materiały dodatkowe
   • testy sprawdzające wiedzę
   • wsparcie nauczyciela on-line

   Kurs z geografii na poziomie podstawowym i rozszerzonym
   przeznaczony dla słuchaczy przygotowujących się do zdania Egzaminu Maturalnego


   moduł10 modułów tematycznych

   zegar100 godzin nauki

   poziomPoziom średnio-zaawansowany

   klucz8 miesięcy dostępu

   e-learningKurs online


   W programie:

   • MODUŁ I – MAPA
   • MODUŁ II – ASTRONOMIA
   • MODUŁ III – KLIMATOLOGIA
   • MODUŁ IV – HYDROLOGIA
   • MODUŁ V – GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA
   • MODUŁ VI – OCHRONA ŚRODOWISKA I BIOGEOGRAFIA
   • MODUŁ VII – DEMOGRAFIA I GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
   • MODUŁ VIII – ROLNICTWO I PRZEMYSŁ
   • MODUŁ IX – USŁUGI I GEOGRAFIA POLITYCZNA
   • MODUŁ X – GEOGRAFIA POLSKI

   Metody pracy na kursie :

   • powtórka teorii i definicji
   • rozwiązywanie zadań maturalnych CKE
   • ćwiczenie praktycznych umiejętności maturalnych
   • ćwiczenia wspomagające naukę
   • materiały dodatkowe
   • testy sprawdzające wiedzę
   • wsparcie nauczyciela on-line