Kursy MARKETING I ZARZĄDZANIE 

Kurs Techniki i strategie sprzedaży to zbiór wiedzy teoretycznej i praktycznej dla osób, które rozpoczynają swoją pracę w handlu, a także dla doświadczonych handlowców chcących poszerzyć swoje zdolności komunikacyjne i poznać nowoczesne techniki sprzedaży.


7 modułów tematycznych

40 godzin nauki

Poziom średniozaawansowany

1 miesiąc dostępu

Kurs online


W programie :

 • MODUŁ I - Podstawy sprzedaży
 • MODUŁ II - Planowanie sprzedaży
 • MODUŁ III - Otwarcie sprzedaży i kontakt z klientem
 • MODUŁ IV - Psychologia sprzedaży
 • MODUŁ V - Zasady i techniki sprzedaży
 • MODUŁ VI - Zamknięcie sprzedaży
 • MODUŁ VII - Efektywność handlowca

Metody pracy na kursie :

 • wprowadzenie teorii i podstawowych definicji
 • rozwiązywanie zadań sprzedażowych
 • ćwiczenia z teorii i sytuacji praktycznych
 • ćwiczenia wspomagające naukę
 • materiały dodatkowe
 • testy sprawdzające wiedzę
 • wsparcie nauczyciela prowadzącego kurs

Kurs Profesjonalny handlowiec przeznaczony jest dla osób, które obecnie lub w przyszłości będą zajmować się sprzedażą, obsługą klienta, pracują lub będą pracować z Klientami, dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą oraz dla wszystkich, którzy chcą wzbogacić wiedzę na temat jak być profesjonalnym handlowcem – przedstawicielem handlowym.


6 modułów tematycznych

30 godzin nauki

Poziom podstawowy

1 miesiąc dostępu

Kurs online


W programie :

 • MODUŁ I - Automotywacja do osiągania celów i wyników
 • MODUŁ II - Etapy profesjonalnej obsługi klienta
 • MODUŁ III - Wybrane techniki sprzedaży
 • MODUŁ IV - Elementy prezentacji i autoprezentacji w sprzedaży
 • MODUŁ V - Wizerunek biznesowy i etyka zawodu
 • MODUŁ VI - Efektywność handlowca

Metody pracy na kursie :

 • wprowadzenie teorii i podstawowych definicji
 • rozwiązywanie zadań sprzedażowych
 • ćwiczenia z teorii i sytuacji praktycznych
 • ćwiczenia wspomagające naukę
 • materiały dodatkowe
 • testy sprawdzające wiedzę

Kurs Sztuka obsługi klienta przeznaczony jest dla osób, które obecnie lub w przyszłości będą zajmować się obsługą klienta, oraz dla wszystkich innych osób, którzy chcą wzbogacić wiedzę i podnieść swoje umiejętności radzenia sobie z klientami.


6 modułów tematycznych

30 godzin nauki

Poziom podstawowy

1 miesiąc dostępu

Kurs online


W programie :

 • MODUŁ I - Bezpośrednia obsługa klienta
 • MODUŁ II - Typologia klientów i ich oczekiwania
 • MODUŁ III - Efektywna komunikacja z klientem - budowanie relacji
 • MODUŁ IV - Obiekcje, reklamacje i zastrzeżenia klienta
 • MODUŁ V - Kontrola emocji i poziomu stresu
 • MODUŁ VI - Kształtowanie wizerunku firmy

Metody pracy na kursie :

 • wprowadzenie teorii i podstawowych zasad
 • rozwiązywanie zadań z obsługi klienta
 • ćwiczenia z teorii i sytuacji praktycznych
 • ćwiczenia wspomagające naukę
 • materiały dodatkowe
 • testy sprawdzające wiedzę

Kurs Współpraca z trudnym klientem skierowany jest do osób, które na co dzień zajmują się obsługą klienta i chcą poprawić swoją efektywność w kontakcie z trudnym klientem. Kurs szczególnie polecany tym osobom, które bardzo emocjonalnie podchodzą do sytuacji konfliktowych, tracą pewność siebie lub reagują agresją na atak klienta.


6 modułów tematycznych

30 godzin nauki

Poziom podstawowy

1 miesiąc dostępu

Kurs online


W programie :

 • MODUŁ I - Typologia klientów i ich oczekiwania
 • MODUŁ II - Efektywna komunikacja z klientem
 • MODUŁ III - Techniki wywierania wpływu
 • MODUŁ IV - Asertywność i kontrola emocji
 • MODUŁ V - Metody radzenia sobie ze stresem
 • MODUŁ VI - Kształtowanie wizerunku firmy

Metody pracy na kursie :

 • wprowadzenie teorii i podstawowych zasad
 • rozwiązywanie zadań z obsługi klienta
 • ćwiczenia z teorii i sytuacji praktycznych
 • ćwiczenia wspomagające naukę
 • materiały dodatkowe
 • testy sprawdzające wiedzę
 • wsparcie nauczyciela prowadzącego kurs

Kurs Coaching zawodowy to przewodnik wiedzy przeznaczony dla osób, które chcą samodzielnie dokonać analizy własnych kompetencji zawodowych w kontekście planowanej zmiany pracy lub podjęcia starań o awans stanowiskowy.